Prawo karne

Prawo karne dla ofiar wypadków drogowych

Kancelaria LEXBRIDGE zajmuje się prawem karnym w zakresie związanym przede wszystkim z wykroczeniami i przestępstwami drogowymi. Reprezentujemy zarówno oskarżonych, jak osoby pokrzywdzone w wypadkach drogowych i dbamy o to, żeby sprawa karna prowadzona w związku z takim wypadkiem została dokładnie wyjaśniona i zakończyła się sprawiedliwym wyrokiem. Dążymy do ustalenia sprawców wypadków komunikacyjnych i wymierzenia im odpowiedniej do popełnionych czynów kary. Broniąc zaś oskarżonych, dążymy przede wszystkim do ich uniewinnienia, względnie do uzyskania dla nich możliwie najłagodniejszej kary.

Prawo karne – co, dla kogo, kiedy?

 • Dla ofiar wypadków drogowych. W zależności od rodzaju zdarzenia pokrzywdzony może być kierowcą pojazdu, pasażerem, pieszym albo rowerzystą.
 • Dla sprawców kolizji i wypadków drogowych.

1. Postępowanie przygotowawcze

 • Uzyskiwanie wglądu w akta sprawy
 • Analiza dokumentów
 • Udział w przesłuchaniu podejrzanego
 • Udział w przesłuchaniu pokrzywdzonego w charakterze świadka
 • Sporządzanie zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego albo o odmowie jego wszczęcia
 • Sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • Analiza i sporządzanie zarzutów do opinii biegłych, zwłaszcza z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych

2. Postępowanie sądowe

 • Obrona oskarżonego
 • Reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego na rozprawach
 • Sporządzanie apelacji, zażaleń i sprzeciwów
 • Sporządzanie kasacji
 • Sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania
 • W okresie 3 lat od daty wypadku.
 • Od sprawców wypadków drogowych, czyli osób, które popełniły wykroczenie lub przestępstwo drogowe.

Korzyści

Twoją sprawą zajmują się adwokaci z wieloletnim doświadczeniem w obronie oskarżonych i w reprezentowaniu pokrzywdzonych w procesach karnych dotyczących wypadków drogowych.

Bronimy zarówno sprawców, jak i ofiar wypadków drogowych w procesach karnych już od 2006 r. przed organami ścigania, sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Reprezentujemy sprawców i pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych w trakcie postępowań sądowych na terenie całej Polski.

Pomogliśmy wielu osobom zakończyć wiele procesów karnych z pozytywnym dla nich wynikiem.

Poza sprawami karnymi dotyczącymi ustalenia przyczyn wypadku i wskazania jego sprawcy, prowadzimy również inne typy postępowań związane z danym zdarzeniem – sprawy cywilne mające na celu uzyskanie zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wypadkiem oraz pozostałe mogące mieć znaczenie dla naszych Klientów (np. postępowania spadkowe bądź o ubezwłasnowolnienie).

Skutecznie bronimy ofiar wypadków

W prowadzeniu spraw karnych dotyczących wypadków komunikacyjnych specjalizujemy się od początku istnienia naszej kancelarii, czyli od 2006 roku. Broniliśmy oskarżonych i reprezentowaliśmy pokrzywdzonych w kilkuset procesach, które zakończyły się zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów.

Potrzebujesz adwokata w sprawie karnej? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.