Bezpieczne wakacje z biurem podróży

Bezpieczne wakacje z biurem podróży

Nadszedł czas urlopów. W tym roku – podobnie jak w latach ubiegłych – ponad połowa Polaków wyjedzie na wakacje. Każdy z nas chciałby, żeby był to czas całkowitego odpoczynku i beztroski, bywa jednak i tak, że długo oczekiwany i wymarzony wyjazd staje się koszmarem, o którym chcemy jak najszybciej zapomnieć.

Niezależnie od tego, czy wybieramy się na zagraniczną wycieczkę, czy krajowe wczasy, należy dobrze się przygotować i pamiętać o swoich prawach.

Sprawdź wiarygodność biura podróży

Niemal co roku słyszymy o niewypłacalnych biurach podróży i turystach, którzy zostali za granicą i mają problem z powrotem do kraju. Decydując się na wakacje z biurem podróży warto sprawdzić jego wiarygodność. Jak to zrobić? Pod adresem www.turystyka.gov.pl znajduje się prowadzona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Jeśli wybrane przez nas biuro nie figuruje na tej liście albo jest zamieszona informacja o zakazie prowadzenia działalności, należy jak najszybciej zaniechać jego wyboru. Możemy też sprawdzić kondycję finansową biura podróży w bazie Rejestru Dłużników ERIF.

Jeśli już zweryfikujemy biuro podróży i wybierzemy się do niego w celu zakupu wycieczki, warto przedstawić sprzedawcy nasze konkretne oczekiwania, jakie mamy w stosunku do wyjazdu. Te same pojęcia mogą mieć różne znaczenie dla kupującego i sprzedającego, dlatego należy ustalić z biurem podróży, co oznacza „cicha okolica” albo jak rozumieć, że „mamy blisko do plaży”.

Przeczytaj umowę z biurem podróży

Z badań przeprowadzonych dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że aż 32 procent wczasowiczów nie czyta zawieranych z biurem podróży umów. Przystępując do jej podpisania, należy zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale też na standard hotelu, wycieczki dodatkowe, ubezpieczenie czy godziny wylotu i przylotu samolotu. W umowie powinny znajdować się szczegółowe informacje dotyczące zarówno samego organizatora, jak i programu wycieczki – m. in. jej lokalizacji, czasu trwania, gwarantowanych atrakcji czy ilości posiłków. W przypadku zmiany warunków ustalonych w umowie, mamy prawo do rezygnacji z wyjazdu i zwrotu wpłaconych środków.

Przed wyjazdem uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

Przed wyjazdem warto również wyposażyć się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która daje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wystarczy złożyć wniosek w dowolnym oddziale wojewódzkim lub delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia, załączając dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zaś wypoczywamy w kraju, należy pamiętać, że każdy ubezpieczony ma prawo skorzystać z bezpłatnych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w dowolnej przychodni poza miejscem swojego zamieszkania, a w sytuacjach nagłych w szpitalnych izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Masz prawo złożyć reklamację

A co w przypadku, kiedy dopiero w trakcie wykupionego wyjazdu okazuje się, że biuro podróży wykonuje usługi niezgodnie z podpisaną umową, świadcząc uczestnikom wycieczki gorszy standard hotelu, mniejszą ilość posiłków czy wylot o innej porze? W takiej sytuacji turysta ma prawo do złożenia reklamacji i żądania obniżenia ceny wycieczki.

Nieprawidłowości należy zgłosić rezydentowi lub w ciągu 30 dni od zakończenia wyjazdu bezpośrednio do organizatora wyjazdu w dowolnej formie, np. pisemnie lub poprzez e-mail. Biuro podróży nie ma prawa do skrócenia tego terminu – takie postanowienia w umowach należy uznać za niedozwolone, a w konsekwencji nieważne.

Należy pamiętać, że organizator wycieczki ma na ustosunkowanie się do reklamacji 30 dni od jej złożenia, w sytuacji kiedy reklamacja została złożona po zakończeniu wyjazdu, lub 30 dni od dnia zakończenia wycieczki, jeśli turysta złożył ją w trakcie. Co ważne, gdyby organizator wycieczki nie odpowiedział na naszą reklamację w powyższych terminach, uważa się, że reklamacja została uznana.

Tabela frankfurcka

W oszacowaniu odszkodowania pomocna będzie tzw. „tabela frankfurcka” zawierająca przykładowe nieprawidłowości w wycieczkach oraz określenie w jakim stopniu procentowym powinna zostać obniżona cena wyjazdu. Przykładowo tabela frankfurcka przewiduje obniżenie ceny wycieczki o 10-20% w razie zanieczyszczonej plaży, zaś przesunięcie odlotu w czasie o ponad 4 godziny skutkuje obniżeniem ceny wycieczki o 5% udziałowej ceny wyjazdu za jeden dzień za każdą kolejną godzinę. Niestety tabela frankfurcka nie ma mocy powszechnie obowiązującej, chociaż zazwyczaj jest uznawana przez wiele biur podróży.

Zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Oprócz odszkodowania, możemy domagać się także zadośćuczynienia za tzw. zmarnowany urlop – szkoda musi mieć jednak charakter niemajątkowy w postaci wpływu na naszą kondycję psychiczną i fizyczną. Jako przykład może posłużyć wyjazd będący długo oczekiwaną podróżą poślubną, podczas którego okazuje się, że jesteśmy zakwaterowani w pokoju wieloosobowym, a plaża znajduje się nie obok hotelu, a kilka kilometrów dalej. Niewątpliwie w takiej sytuacji występuje krzywda w postaci rozczarowania z braku oczekiwanego wypoczynku czy poczucia komfortu, która wynikła wskutek niedotrzymania warunków umowy przez biuro podróży.

Warto pamiętać, że niezłożenie reklamacji w wyznaczonym terminie nie przekreśla możliwości dochodzenia swoich praw na drodze sądowej – termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi 10 lat.

Odpowiedzialność organizatora wyjazdu

Wskazać należy, że organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda wynika z działania lub zaniechania klienta (który np. spóźnił się na lot), siły wyższej (np. huragan) czy też działania osób nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie (np. kradzież portfela przez złodzieja).

Duża część osób wyjeżdżających samodzielnie organizuje sobie wyjazd, kupując transport czy nocleg. Warto wspomnieć, że od lipca 2018 r. planowane są zmiany w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, które zobligują podmioty ułatwiające nabywane usług turystycznych do zapewnienia swoim klientom w razie niewypłacalności – podobnie jak w biurach podróży – pokrycia kosztów powrotu czy zwrotu wpłat.

Bezpieczne wakacje z biurem podróży
Ocena: 5/5
(głosy: 18)