Uchylenie decyzji burmistrza nakazującej zwrot dotacji za wynagrodzenie dyrektora przedszkola

Uchylenie decyzji burmistrza nakazującej zwrot dotacji za wynagrodzenie dyrektora przedszkola

Z przyjemnością informujemy o kolejne wygranej sprawie na rzecz jednego z naszych Klientów – niepublicznych przedszkoli. Tym razem sprawa dotyczyła nakazu  zwrotu dotacji skierowanego przez gminę do niepublicznej jednostki. Sprawę prowadził radca prawny kancelarii LEXBRIDGE Wojciech Górny.

Nakaz zwrotu dotacji za wynagrodzenie dyrektora przedszkola

Burmistrz gminy wydał decyzję nakazującą zwrot dotacji tytułem wynagrodzenia dyrektora przedszkola. W przesłanej decyzji stwierdzono, że udokumentowanie wydatku w formie noty księgowej jest nieprawidłowe.

W treści decyzji wskazano, że stanowisko konsultowano z regionalną izbą obrachunkową, która w całości uwzględniła stanowisko gminy. Reprezentując klienta, radca prawny Wojciech Górny złożył odwołanie, wskazując na fakt, że ani uchwała rady gminy, ani przepisy ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie zawierają katalogu dokumentów udowadniających poniesienie określonego wydatku. Ponadto wskazano, że wydatkowanie dotacji nie zawsze oznacza przelew z rachunku bankowego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) uchyliło decyzję burmistrza gminy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w wyniku złożonego odwołania uchyliło niezgodną z prawem decyzję burmistrza gminy. W treści decyzji uchylającej podkreślono w szczególności fakt, że decyzja nakazująca zwrot nie została poparta rzetelnie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym. Organ przedstawił swoje stanowisko, nie popierając go stosownymi dowodami, a dodatkowo ignorując stanowisko strony wyrażane w pismach w toku postępowania.

A tak, o wygranym postępowaniu, wypowiada się autor odwołania, radca prawny Wojciech Górny

Uchylenie decyzji burmistrza nakazującej zwrot dotacji za wynagrodzenie dyrektora przedszkola
Ocena: 5/5
(głosy: 5)