Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
MARCIN GROŃSKI
Radca prawny

Po ukończeniu studiów prawniczych prowadził pracę naukową i dydaktyczną w ramach studiów doktoranckich na Uniwersytecie Wrocławskim. 

Odbył aplikację sądową. W 2003 zdał egzamin sędziowski. W latach 2006-2017 wykonywał czynnie zawód adwokata. W 2017 złożył wniosek o wpis na listę radców prawnych, a po uzyskaniu wpisu, wniosek o wpis na listę adwokatów niewykonujących zawodu. Od sierpnia 2017 wykonuje zawód radcy prawnego. Najchętniej zajmuje się sprawami ludzi aktywnych w biznesie, w szczególności menedżerów oraz wspólników spółek handlowych. Współtworzy rozwiązania prawno-biznesowe, wspierające bezpieczeństwo i wygodę prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi również sprawy sporne wynikające z relacji biznesowych i biznesowo-osobistych. Rozwija również swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami, zasobami ludzkimi i wspierania rozwoju osobistego (coaching) menedżerów i specjalistów.

MARCIN GROŃSKI