Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
BARBARA GAWLIKOWSKA GIERKO
Radca prawny

Od 2004r. w ramach Kancelarii reprezentuje poszkodowanych w  wypadkach komunikacyjnych. Specjalizuje się w sprawach o zadośćuczynienie i rentę dla osób dotkniętych najcięższymi urazami, o waloryzację renty oraz błędów medycznych. Reprezentuje poszkodowanych również  przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Jest inicjatorem zmiany orzecznictwa sądów w zakresie sukcesji roszczeń o jakich mowa w art. 446 § 4 k.c. na spadkobierców osób poszkodowanych ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12.12.2013r., sygn. akt III CZP 74/13).

Prowadzi również sprawy dotyczące ubezpieczeń dobrowolnych majątkowych i osobowych. Z sukcesami reprezentowała podmioty gospodarcze w sprawach ubezpieczeń i gwarancji ubezpieczeniowych. W zakres jej specjalizacji wchodzą także sprawy z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy. 

BARBARA GAWLIKOWSKA GIERKO