Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Wypadek komunikacyjny

  • zadośćuczynienie za krzywdę związaną z obrażeniami ciała

  • zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku

  • zadośćuczynienie dla pośrednio poszkodowanych za naruszenie dóbr osobistych

  • odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, koszty dojazdu, koszty zakupu sprzętu medycznego, koszty opieki, utracone dochody

  • renta z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb

  • renta alimentacyjna

  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej

   

    

  -   

  -