Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Rozwód

  • orzeczenie o winie współmałżonka

  • rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron

  • porozumienie w sprawie planu wychowawczego

  • ustalenie kontaktów z dzieckiem

  • ponoszenie kosztów utrzymania wspólnych dzieci stron i ich zabezpieczenie

  • orzeczenie o mieszkaniu zajmowanym przez strony

  • eksmisja współmałżonka

  • uznanie rozwodu zagranicznego