Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
  • Podział majątku

    • zwrot wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego i odwrotnie

    • podział nieruchomości

    • nierówne udziały w majątku wspólnym