Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Dzieci

  • kontakty rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami

  • egzekucja kontaktów

  • alimenty (ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów)

  • władza rodzicielska (ograniczenie, odebranie)

  • uprowadzenie dziecka

  • sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa

  • adopcja