Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Ubezpieczenia majątkowe

  • sprawy z umów ubezpieczenia majątkowego dotyczących ruchomości (np. ubezpieczenie OC i AC) i nieruchomości (dom, mieszkanie)

  • roszczenia odszkodowawcze z umów ubezpieczenia majątkowego

  • roszczenia wobec ubezpieczycieli zagranicznych

  • ochrona przed regresem zakładów ubezpieczeń

  • sprawy z ubezpieczenia kredytów i innych zdarzeń losowych

  • ochrona przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów przez ubezpieczycieli

  • sprawy z ubezpieczeń gospodarczych