Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Spółki prawa handlowego

  • opiniowanie umów spółek minimalizujące ryzyko lub skutki sporu

  • wspieranie i zastępowanie wspólnika w czasie Zgromadzenia Wspólników 

  • prowadzenie negocjacji i prób ugodowych

  • wystąpienie ze spółki

  • sprawy sądowe pomiędzy wspólnikami 

  • ochrona wspólnika przed pozbawieniem prawa do informacji i kontroli nad działaniem spółki

  • zabezpieczanie praw wspólnika, który nie jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej

  • ochrona wspólników w sporach z członkami zarządu

  • ochrona wspólnika mniejszościowego 

  • zaskarżanie uchwał wspólników

  • podział majątku współwłaścicieli i byłych wspólników

  •  ocena sytuacji spółek i ewentualnych ryzyk przed wejściem do zarządu

  • spory z właścicielami lub radą nadzorcą w toku pełnienia funkcji 

  • ochrona przed roszczeniami cywilnoprawnymi po zakończeniu pełnienia funkcji w spółkach

  • ochrona przed odpowiedzialnością za należności podatkowe spółki po zakończeniu pełnienia funkcji 

  • ochrona dobrego imienia byłych członków zarządu, w tym na tle spraw o nieudzielone absolutorium.