Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Obywatel w sporze z urzędem

  • odszkodowania za działania i zaniechania urzędów

  • odszkodowania za bezprawne działania administracji

  • odszkodowania w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego

  • odszkodowania w związku ze spadkiem wartości nieruchomości

  • dochodzenie roszczeń w związku z procedurą wywłaszczenia

  • dochodzenie roszczeń w związku z procedurą ograniczenia własności (np. służebności przesyłowe)

  • sprawy o pozwolenie na użytkowanie nieruchomości, zezwolenia w procesie inwestycyjnym

  • sprawy dotyczące samowoli budowlanych

  • sprawy dotyczące dopłat w rolnictwie

  • sprawy dotyczące zezwoleń na wycinkę drzew, ochrony przyrody i środowiska

  • pozwolenia na pobyt

  • sprawy meldunkowe