Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Naruszenie dóbr osobistych

  • naruszenie wizerunku

  • naruszenie godności i dobrego imienia

  • naruszenie wolności

  • naruszenie autorskich praw osobistych 

  • zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych

  • inne formy ochrony (przeprosiny, zaniechanie dalszych naruszeń) 

  • zadośćuczynienie pieniężne za niesłuszne pozbawienie wolności 

  • ochrona przed tzw. stalkingiem (nękaniem sms’ami, głuchymi telefonami, e-mail’ami) 

  • zadośćuczynienie pieniężne za zmarnowany urlop

  • odszkodowania za wydatki poniesione w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy o imprezę turystyczną