Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych

  • reprezentowanie interesów osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy oraz członków rodzin ofiar śmiertelnych takich wypadków

  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych

  • reprezentowanie przedsiębiorców pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu

  • reprezentowanie pracowników i osób wykonujących pracę zarobkową w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko czci i nietykalności cielesnej

  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwami popełnionymi przez funkcjonariuszy publicznych