Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
 • Obrona oskarżonych, podejrzanych i obwinionych

  • obrona kierowców pojazdów w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

  • obrona lekarzy i członków personelu medycznego w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych

  • obrona obwinionych  w sprawach dotyczących wykroczeń drogowych i wykroczeń karnoskarbowych

  • obrona przedsiębiorców, wspólników i członków organów spółek w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu i przestępstw skarbowych

  • obrona funkcjonariuszy publicznych w sprawach przestępstw dotyczących przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków

  • obrona osób, którym zarzucono popełnienie przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

  • obrona pracodawców i osób odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów BHP w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową