Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - Zobacz film
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi

Zasady współpracy

 

Kancelaria LEXBRIDGE oferuje jasne i przejrzyste zasady współpracy z Klientem. Dostosowujemy sposób rozliczenia do specyfiki i rodzaju sprawy oraz indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Klienta. 

 

Wysokość honorarium Kancelarii za prowadzenie danej sprawy ustalana jest po spotkaniu z Klientem i zapoznaniu się z rodzajem zlecenia. Honorarium zależne jest od charakteru sprawy i wymaganego nakładu pracy. Może ono być określone z góry stałą kwotą lub być częściowo uzależnione od wyniku sprawy (success fee). 

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii we Wrocławiu. Jesteśmy też gotowi świadczyć usługi w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba współpracujemy telefonicznie lub drogą elektroniczną.