Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - Zobacz film
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi

Misja - Wizja - Wartości

Chcąc świadomie i odpowiedzialnie realizować cel LEXBRIDGE zadaliśmy sobie pytania: po co jesteśmy? Jak i dokąd zmierzamy? I dlaczego to robimy?. Poniżej znajdują się odpowiedzi na powyższe pytania stanowiące określone przez nas MISJĘ, WIZJĘ i WARTOŚCI którymi chcemy się kierować w naszych działaniach.

 

 

MISJA

Udzielając pomocy prawnej wspieramy Klientów Indywidualnych w skutecznym rozwiązywaniu trudnych i poważnych spraw osobistych i majątkowych. Energia i pasja jaką wkładamy we własny rozwój zawodowy jest źródłem naszych sukcesów i satysfakcji Klientów.

 

 

WIZJA

Być najlepszą w Polsce wieloosobową kancelarią prawną wyspecjalizowaną w profesjonalnej obsłudze Klienta indywidualnego. Zapewniać pracownikom przyjazne środowisko pracy i warunki do rozwoju osobistego i zawodowego.

 

 

WARTOŚCI

WSPÓŁPRACA oparta na dobrych relacjach

Najważniejsi dla nas są ludzie: nasi Klienci, koledzy i wszystkie osoby pośrednio czy bezpośrednio związane z firmą. Zasadniczym celem naszych działań jest wspieranie naszych Klientów. Nasze relacje cechuje wzajemny szacunek, otwartość, prostolinijność i zaufanie. Cenimy sobie konstruktywną krytykę. Szanujemy różne punkty widzenia, uważnie i aktywnie słuchając innych, poszukując wspólnie najlepszych rozwiązań. Nie tolerujemy źle pojętego gwiazdorstwa, jesteśmy firmą jednej firmy, w której wszyscy pracują na wspólny sukces dzieląc się wiedzą, zleceniami i wspierając nawzajem.

 

SKUTECZNOŚĆ jako gwarancja sukcesu

Poszukujemy i wdrażamy coraz lepsze rozwiązania, które gwarantują skuteczność w rozwiązywaniu trudnych spraw naszych Klientów. Koncentrujemy się na efektach. Naszym istotnym celem jest wspieranie sukcesu i rozwoju zawodowego naszych ludzi. Pamiętamy, że LEXBRIDGE jest normalnym przedsiębiorstwem, które wymaga dobrego zarządzania i stosowania sprawdzonych rozwiązań biznesowych. Wyznaczamy sobie jasne i realistyczne cele, realizując je z pasją, w duchu odpowiedzialności i samodyscypliny. Jesteśmy konsekwentni w działaniu, a jednocześnie elastycznie reagujemy na zmiany zachodzące w otoczeniu. Inwestujemy w przyszłość kosztem doraźnych gratyfikacji, starając się przewidywać wyzwania, które ona przyniesie.

 

ROZWÓJ i dążenie do doskonałości

Niezależnie od wieku, tytułu zawodowego i pełnionej funkcji wspólną wartością jest dla nas ciągły rozwój zawodowy i osobisty. Chętnie uczymy się nowych rzeczy, wykazując otwartość na nowe wyzwania i rozwiązania. Rozwój i nauka jest dla nas źródłem satysfakcji. Firma wspiera rozwój zawodowy poprzez ustanawianie ścieżek kariery, planów rozwojowych i inwestowanie czasu i środków w rozwój talentów i pasji naszych współpracowników. Chętnie podejmujemy nowe wyzwania i poszukujemy lepszych rozwiązań. Stale i konsekwentnie rozwijamy nasze kompetencje doradcze (społeczne, interpersonalne, emocjonalne), uznając je za fundament naszej wartości rynkowej.