Wyszukaj po haśle

Majątek

admin
16 Maja 2016
  • Majątek
Artykuł 446 § 3 i § 4 kodeksu cywilnego, będący podstawą dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć poszkodowanego, jako osoby uprawnione wskazuje najbliższych członków rodziny . W praktyce, o tym czy danej osobie można przypisać tego typu przymiot, decyduje przede wszystkim charakter rzeczywistych relacji, które łączyły go ze zmarłym , nie zaś formalny stopień pokrewieństwa, który ma tu - znaczenie jedynie posiłkowe. Co oznacza, że krąg osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, nie ogranicza się jedynie do jego współmałżonka i dzieci, ale obejmuje też m.in. wnuki. Zakłady ubezpieczeniowe w trakcie prowadzonych postępowań likwidacyjnych deprecjonują roszczenia wnuków za śmierć dziadków, przyznając roszczącym kwoty o charakterze symbolicznym, bądź w ogóle odmawiając zaspokajania ich żądań z tego tytułu . Ubezpieczyciele, swoje decyzje najczęściej uzasadniają brakiem statusu „osoby najbliższej” wnuków wobec poszkodowanego, bądź też kwestionując charakter więzi łączących tych członków rodziny - przez co umniejszając krzywdę wnuka jaka nastąpiła po śmierci dziadka.
Ocena artykułu: 4.2 (Liczba głosów: 20)
Brak komentarzy
Robert Gałęski
27 Czerwca 2014
  • Majątek
Możliwość poszukiwania przez prywatnego wierzyciela, jednego ze wspólników spółki cywilnej, zaspokojenia w majątku spółki, może stanowić istotny problem dla jej funkcjonowania. Majątek wspólny wspólników spółki cywilnej jest w pewnym stopniu chroniony w sytuacji, gdy...
Ocena artykułu: 4.2 (Liczba głosów: 5)
Brak komentarzy
Marcin Groński
13 Czerwca 2014
  • Majątek
Sporo słyszy się ostatnio o pladze rozwodów i rozstań. Mało natomiast mówi się o być może mniej spektakularnym wymiarze tych rozstań jakim są podziały majątków. No chyba, że chodzi o rosyjskiego miliardera, który będzie musiał kilka miliardów zostawić byłej żonie. Ot...
Ocena artykułu: 3.7 (Liczba głosów: 3)
Brak komentarzy
Marcin Groński
28 Maja 2014
  • Majątek
Łaskawy czytelniku, jeśli zainteresowałeś się tym wątkiem, to pewnie jesteś, będziesz albo byłeś przedsiębiorcą. Skoro tak, to pewnie nieraz doświadczyłeś w różny sposób, jak ważna jest znajomość prawa... lub jej brak. Nie ma jednak gotowych recept na bezpieczny...
Ocena artykułu: 3.8 (Liczba głosów: 4)
Ilość komentarzy: 3
Marcin Wolski
28 Maja 2014
  • Majątek
Bardzo wielu przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Wybór takiego rozwiązania spowodowany jest najczęściej małym stopniem skomplikowania, przejrzystością i niskimi kosztami tej formy prowadzenia firmy. Już do samego utworzenia spółki...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 3)
Brak komentarzy
Robert Gałęski
28 Maja 2014
  • Majątek
Samorządy gminne borykają się z coraz większymi kłopotami finansowymi. Gwałtownie rośnie poziom zadłużenia, przy równolegle zwiększającej się presji wydatkowej (presja na zagospodarowanie środków unijnych). Zmusza to włodarzy gmin do poszukiwania nowych źródeł...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 20)
Ilość komentarzy: 3
Marcin Groński
27 Maja 2014
  • Majątek
Ostatnio na wokandę Trybunału Konstytucyjnego powrócił art. 160 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli temat najbardziej interesujący osoby poszkodowane przez decyzje urzędników. Trochę historii Art. 160 KPA obowiązywał od początku lat osiemdziesiątych XX wieku...
Ocena artykułu: 4.5 (Liczba głosów: 4)
Brak komentarzy