Wyszukaj po haśle

Odszkodowanie za opóźniony lot – czy jest możliwe?

admin
28 Października 2016

 

Opóźniony lub odwołany lot - czy jest możliwe odszkodowanie

 

Obecnie częściej podróżujemy samolotami. Połączeń lotniczych regularnych i czarterowych jest coraz więcej, stąd zdarzające się przypadki opóźnienia i odwołania poszczególnych lotów. Czy w takim przypadku można ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie za opóźniony lot a przepisy prawa

W sytuacji, kiedy dochodzi do opóźnienia lub odwołania lotu, przepisy prawa pozwalają pasażerom na skuteczne dochodzenie odszkodowania. W przypadku odwołania lotu samolotem zasady odpowiedzialności przewoźników lotniczych określa rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004r.*

 

Europejski Trybunał Sprawiedliwości w swoich orzeczeniach uznał, że pasażerowie lotów opóźnionych mogą również żądać odszkodowania na podstawie ww. rozporządzenia, tak jak pasażerowie lotów odwołanych.

W jakiej sytuacji przysługuje odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerowi, jeżeli poniesie on stratę czasu wynoszącą minimum 3 godziny, a konkretnie w przypadku, kiedy pasażer doleci do miejsca docelowego minimum 3 godziny po godzinie przylotu określonej pierwotnie przez przewoźnika na bilecie lotniczym.

Jak duże może być odszkodowanie za opóźniony lot?

Odszkodowanie za opóźniony lot, przysługuje w zryczałtowanej wysokości:

  • 250 EUR - dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów,
  • 400 EUR - dla wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1 500 kilometrów i lotów poza UE o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
  • 600 EUR – dla lotów poza UE dłuższych niż 3 500 kilometrów.

Długość lotu liczona jest do ostatniego celu lotu, odległości są mierzone metodą trasy po ortodromie (najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli ziemskiej biegnąca po jej powierzchni).

Nadzwyczajne okoliczności mogą przeszkodzić

Zgodnie z rozporządzeniem, przewoźnik lotniczy nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jedynie w sytuacji, gdy może udowodnić, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Przewoźnicy odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się np. na konieczność naprawy lub wymiany uszkodzonego mechanizmu samolotu.

 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że sądy odrzucają możliwość powoływania się przewoźników na ww. zdarzenia, jeżeli związane są one z normalnym wykonywaniem działalności danego przewoźnika lotniczego i można nad nimi skutecznie zapanować. Dlatego problemy techniczne wykryte podczas przeglądu samolotu lub z powodu braku takiego przeglądu nie mogą stanowić automatycznie „nadzwyczajnych okoliczności”. Przewoźnik może się skutecznie uchylić od wypłaty odszkodowania za opóźniony lot, powołując się na nadzwyczajne okoliczności, jedynie w przypadku wykazania, że awaria lub uszkodzenie samolotu lub jego mechanizmu zostało spowodowane np. w wyniku aktu terroryzmu, w wyniku zderzenia samolotu z ptakiem, w przypadku ujawnienia ukrytej wady produkcyjnej samolotu zagrażającej bezpieczeństwu lotu.

Jak uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot?

Pasażerowie mogą więc w skuteczny i prosty sposób dochodzić odszkodowania w przypadku opóźnienia swojego lotu i przylotu do punktu docelowego z minimum 3-godzinnym opóźnieniem.

 

W tym celu należy zachować bilet lotniczy oraz kartę pokładową i złożyć reklamację u przewoźnika. Jeżeli przewoźnik nie uzna naszej reklamacji, żeby uzyskać należne mu odszkodowanie za opóźniony lot, pasażer może wybrać dwie drogi:

  1. Dochodzenie odszkodowania w sądzie cywilnym, przy czym, przed złożeniem pozwu należy wezwać przewoźnika do zapłaty odszkodowania (próba pozasądowego rozwiązania sporu).
  2. Dochodzenie odszkodowania na drodze administracyjnej - pasażer powinien złożyć skargę z żądaniem odszkodowania do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Obecne przepisy dotyczące sytuacji związanych z opóźnieniem lotów są bardzo korzystne dla pasażerów linii lotniczych, w szerokim zakresie chronią interesy pasażerów oraz ich prawo do uzyskania odszkodowania w przypadku m.in. opóźnienia lotu samolotem.

 

Odszkodowanie za opóźniony lot

 


* Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się m.in. na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego http://www.ulc.gov.pl/pl/ - zakładka prawo – ochrona praw pasażerów.

 

Piotr Czerwiec
Aplikant radcowski

p.czerwiec@lexbridge.pl

 

Oceń artykuł i zachęć nas do dalszego pisania: 
Twoja ocena będzie wliczona do średniej po odświeżeniu strony.
5
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 6)

Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy i skomentuj artykuł!