Wyszukaj po haśle

admin
16 Maja 2016
  • Majątek
Artykuł 446 § 3 i § 4 kodeksu cywilnego, będący podstawą dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć poszkodowanego, jako osoby uprawnione wskazuje najbliższych członków rodziny . W praktyce, o tym czy danej osobie można przypisać tego typu przymiot, decyduje przede wszystkim charakter rzeczywistych relacji, które łączyły go ze zmarłym , nie zaś formalny stopień pokrewieństwa, który ma tu - znaczenie jedynie posiłkowe. Co oznacza, że krąg osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, nie ogranicza się jedynie do jego współmałżonka i dzieci, ale obejmuje też m.in. wnuki. Zakłady ubezpieczeniowe w trakcie prowadzonych postępowań likwidacyjnych deprecjonują roszczenia wnuków za śmierć dziadków, przyznając roszczącym kwoty o charakterze symbolicznym, bądź w ogóle odmawiając zaspokajania ich żądań z tego tytułu . Ubezpieczyciele, swoje decyzje najczęściej uzasadniają brakiem statusu „osoby najbliższej” wnuków wobec poszkodowanego, bądź też kwestionując charakter więzi łączących tych członków rodziny - przez co umniejszając krzywdę wnuka jaka nastąpiła po śmierci dziadka.
Ocena artykułu: 4.2 (Liczba głosów: 20)
Brak komentarzy
Tomasz Marciniak
11 Lipca 2014
  • Finanse
Wstęp, czyli umowa kredytowa pod lupą W poprzednim wpisie (dostępnym tutaj: http://www.lexbridge.pl/blog/finanse/jak-banki-chcialy-zarobic-na-kredytobiorcach-i-czy-teraz-za-zaplaca ) starałem się udowodnić, że nie taki diabeł straszny, a z bankiem da się wygrać...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 4)
Brak komentarzy
Michał Pituła
04 Lipca 2014
  • Zdrowie
Spory sądowe obecnie nie są wszczynane tylko z powodu niewłaściwego wykonania umowy lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia. Wielokrotnie zdarza się, że dotyczą skomplikowanej materii, wymagającej od sądów posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej. Tak jest w...
Ocena artykułu: 4 (Liczba głosów: 6)
Brak komentarzy
Robert Gałęski
27 Czerwca 2014
  • Majątek
Możliwość poszukiwania przez prywatnego wierzyciela, jednego ze wspólników spółki cywilnej, zaspokojenia w majątku spółki, może stanowić istotny problem dla jej funkcjonowania. Majątek wspólny wspólników spółki cywilnej jest w pewnym stopniu chroniony w sytuacji, gdy...
Ocena artykułu: 4.3 (Liczba głosów: 4)
Brak komentarzy

Strony