Wyszukaj po haśle

admin
13 Grudnia 2018
Co w przypadku, gdy ktoś wynajmuje samochód na podstawie fałszywych dokumentów działając z zamiarem przywłaszczenia? Czy można wówczas liczyć na ochronę z polisy autocasco (AC)? Czy poszkodowany otrzyma odszkodowanie za utracony pojazd? Kilka miesięcy temu Sąd...
Ocena artykułu: 3.2 (Liczba głosów: 9)
Brak komentarzy
admin
27 Lipca 2018
Dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca...
Ocena artykułu: 3.6 (Liczba głosów: 9)
Brak komentarzy
admin
21 Maja 2018
Z końcem roku 2016 w imieniu naszego Klienta wystąpiliśmy z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę kwoty 30.000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Co prawda, jest to jedno z podstawowych roszczeń, których możemy domagać się...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 5)
Brak komentarzy
admin
05 Marca 2018
Czy środki wypłacone przez gminę skutkiem wyroku sądowego lub ugody osobie prowadzącej przedszkole tytułem zaległych dotacji oświatowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czym są zaległe dotacje dla przedszkoli niepublicznych? Aby...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 3)
Brak komentarzy

Strony