Wyszukaj po haśle

admin
27 Lipca 2018
Dotacja dla przedszkola niepublicznego przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 4)
Brak komentarzy
admin
21 Maja 2018
Z końcem roku 2016 w imieniu naszego Klienta wystąpiliśmy z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę kwoty 30.000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej. Co prawda, jest to jedno z podstawowych roszczeń, których możemy domagać się...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 4)
Brak komentarzy
admin
05 Marca 2018
Czy środki wypłacone przez gminę skutkiem wyroku sądowego lub ugody osobie prowadzącej przedszkole tytułem zaległych dotacji oświatowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czym są zaległe dotacje dla przedszkoli niepublicznych? Aby...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 3)
Brak komentarzy
admin
23 Października 2017
Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r.* wskazał, iż jedynie w przypadku naruszenia przez sąd pierwszej instancji zasad miarkowania odszkodowania dopuszczalne jest skorygowanie kwoty zasądzonego zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznanej wskutek...
Ocena artykułu: 5 (Liczba głosów: 6)
Brak komentarzy

Strony