Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - kontakt

AKTUALNOŚCI

 • 2013-12-19Sukces Kancelarii Lexbridge przed Sądem Najwyższym

  Szanowni Państwo,

   

  Z przyjemnością informujemy, iż w toku jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię Lexbridge, Sąd Najwyższy w pełni podzielił wskazywane przez naszą Kancelarię argumenty, że roszczenie o zadośćuczynienie za krzywdę, której doznają osoby najbliższe na skutek śmierci osoby im bliskiej, podlega dziedziczeniu (sygn. III CZP 74/13).

  Będzie miało to zastosowanie w sytuacji, gdy po wytoczeniu powództwa o takie zadośćuczynienie, osoba domagająca się zadośćuczynienia umrze. Wówczas, spadkobiercy tej osoby, mogą wstąpić w jej miejsce do toczącego się procesu i dochodzić kwot żądanych przez nią za życia.

   

  Sprawa prowadzona jest w Kancelarii Lexbridge pod nadzorem radcy prawnego Barbary Gawlikowskiej – Gierko, „Uchwała Sądu Najwyższego to niewątpliwy sukces Kancelarii Lexbridge i znaczący precedens w dotychczasowym orzecznictwie, gdyż dotychczas, z reguły, sądy stosowały zasadę, że roszczeń osobistych z art. 446 §4 KC się nie dziedziczy” – mówi p. Barbara. Decyzja ma kluczowe znaczenie dla prowadzonego postępowania sądowego. Mamy również nadzieję, iż będzie kształtować linię orzeczniczą prawa w Polsce w podobnych sprawach.