Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - kontakt

AKTUALNOŚCI

 • 2014-03-25Bank nie może dowolnie podwyższać rat kredytu

  Kancelaria Lexbridge odniosła kolejny sukces, tym razem w konfrontacji z jednym z największych banków w Polsce. Radca Prawny Kancelarii, Mec. Marcin Wolski, doprowadził do zmiany stanowiska banku, dotyczącego zwiększenia stopy procentowej raty kredytu, zaciągniętego na zakup pojazdu, a w konsekwencji do zwrotu przez bank pieniędzy dla Klienta.


  W poprzednich latach w państwach Unii Europejskiej szerokim echem odbiły się kwestie zawyżania przez banki stóp procentowych. Również w Polsce sprawy poszkodowanych klientów, trafiły do Sądu Najwyższego, który ostatecznie orzekł, że zmiana oprocentowania kredytu nie może być pozostawiona dowolnej ocenie banków i za sprzeczne z naturą umowy gospodarczej należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków.

   

  Radca prawny Kancelarii Lebxridge dowiódł, że podwyższenie stopy procentowej przez bank było bezpodstawne, a co za tym idzie również naliczenie kosztów i odsetek. Ponadto postanowienie regulaminu, na podstawie którego bank podwyższył oprocentowanie kredytu i w związku z tym naliczał Klientowi wyższe raty miesięczne, wg r.pr. było klauzulą abuzywną (niedozwoloną) i w związku z tym stosownie do przepisów kodeksu cywilnego nie wiązało Klienta. Ponieważ Klient, zanim zwrócił się do naszej Kancelarii, po wielu miesiącach samotnej walki z bankiem, zapłacił całość kredytu, głównym celem działań prawnych było uzyskanie zwrotu od banku nadpłaconych (tj. nienależnie spełnionych) przez klienta kwot. Skuteczna argumentacja naszego radcy prawnego na drodze polubownej, zakończyła się pełnym sukcesem bez konieczności przeprowadzenia postępowania sądowego.

   

  Mamy nadzieję, że powyższa sprawa będzie dobrym przykładem dla innych klientów, którym banki uszczupliły znacznie domowe budżety, poprzez zwiększenie rat kredytu, na podstawie niekorzystnie sformułowanych zapisów w umowach. Nie zawsze większy ma rację.