Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi
Lexbridge - Kancelaria Klientów Indywidualnych - poznaj usługi

1h gratis - REGULAMIN

Godzina bezpłatnej konsultacji w LEXBRIDGE
  1. Kancelaria Klientów Indywidualnych LEXBRIDGE wprowadza bonus, który polega przyznaniu wybranym Klientom Kancelarii jako dodatku do świadczonych usług karty „1 h gratis”. Karta „1 h gratis” po nadaniu jej numeru i oznaczeniu datą obowiązywania uprawnia każdorazowego okaziciela karty do jednej godziny bezpłatnej konsultacji prawnej. Wartość usługi objętej wręczoną Klientowi Kartą skalkulowana jest w cenie usługi wykonywanej lub wykonanej na rzecz Klienta i nie przekracza kwoty 200 zł.
  2. Bezpłatna konsultacja jest przeznaczona dla osób, które potrzebują porady prawnej z zakresu będącego przedmiotem działalności kancelarii LEXBRIDGE.
  3. Akcja jest ograniczona czasowo i obowiązuje w terminie wskazanym na karcie uprawniającej do bezpłatnej konsultacji.
  4. Karta 1 h gratis bez oznaczenia terminu jest nieważna.
  5. Z bezpłatnej godziny konsultacji jedna osoba może skorzystać tylko raz. W przypadku posiadania dwóch kart uprawniających do udziału w akcji, ważna będzie tylko jedna z nich.
  6. Bezpłatna godzina konsultacji musi zostać wykorzystana jednorazowo – nie ma możliwości jej podziału np. na dwie półgodzinne konsultacje.
  7. Akcja dotyczy konsultacji w Kancelarii LEXBRIDGE (ul. Zaolziańska 4, Wrocław). Nie może być wykorzystana na konsultacje telefoniczne.